Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 26. veebr. 2011

Olen seda meelt, et mõningad oskused/teadmised on kõige parem selgeks saada just drillimise abil. Näiteks käitumine ohuolukorras, kus hilisemas elus peaks vastavas olukorras reageerimine toimuma  automaatselt. Kindlasti ei tohiks see olla valdav õpetamisviis ning õppija peab ka mõistma, miks ja kuidas toimub.

Valisin kodutööna ühe viimati loodud drillimisülesande. Harjutused on abistamaks 8 klassi õpilasi aatomi, molekuli ning perioodilisustabeliga seotud mõistete ja seoste meeldejätmiseks.

Keemia kontrolltöö kordamine – aatomid ja molekulid

Kes õpib? – 8 klassi õpilased
Mida õpib?
aatomite ja molekulidega seotud mõisteid
Kuidas treenitakse?
õppija vastab valikvastustega küsimustele.
Kordamine?
harjutust tervikuna saab korrata suvalisel ajal arvuti ja interneti olemasolu korral. Test sisaldab sisuliselt kordavaid küsimusi
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? –
ülesandeid lahendades on näha võimalik punktide arv õige lahendi korral. Kohe testi lõpus saab tagasiside, milles on näidatud saadud punktide arv, kas testi tegija saaks kontrolltööd tehes positiivse tulemuse, ära näidatakse ka õiged ja valed vastused küsimuste kaupa.
Interaktiivsus?
Antud test pole interaktiivne, kuid keskkond võimaldab lisada küsimustele erinevaid meediaobjekte teistest veebikeskkondadest (nt Youtube, Slideshare jne)
Võistlusmoment? –
Lähtudes sügisesest kogemusest tekkis õpilastes hasart saada rohkem punkte ja lahendasid seetõttu testi mitu korda järjest. Samuti olid kontrolltöö tulemused paremad neil, kes olid testi mitu korda lahendanud

3. nädal

Advertisements

Read Full Post »

2. nädal IPad

Video vaadatud ja küsimustiku vastama asudes olin ma kõhkvel – kas vastata selle järgi, mida video asjast arvas või enda sisetunnet kuulates.

Viimane on IPadi suhtes veidi sekptiline. Jälgisin huviga sügisel ajalehest Postimees alguse saanud ja hiljem ka Eesti Ekspressis jätkunud debatti. Kuigi mulle pea kõik sellised tehnilised vidinad meeldivad, kaldun toetama neid, kes ütlevad – IPad iseenesest ei muuda midagi. Tegu on küll ilusa disaini ja mugavalt kätte sobiva seadmega, millele ka hulk põnevaid appisid loodud, aga…mis teda siis niiväga sülearvutitest eristab? Kas ainult mugav vorm? Kogemused nutitelefoniga justkui kinnitavad seda arvamust.

Lisaks sellele häiris mind see, et räägitakse vaid ühe tootja tahvelarvuti mudelist, samas kui turul on juba üsna hulk teiste looduid, mis samuti väga suurt kriitikat saanud pole.

Aga kuidas võiks IPadi ja teisi tahvelarvuteid tunnis rakendada? Olen Ingridiga ses suhtes ühte meelt, et kui oleksid vastavad rakendused või lisad näiteks mingite keskkonnaalaste uuringute tegemiseks, kui Eesti taimede määraja laadsed rakendused töötaksid veatult, ekraan oleks mugavam e-raamatute lugemiseks ning meile oleks kasutada tõelised e-töövihikud (mitte pabertöövihiku veebi viidud versioonid), siis kindlasti oleks tahvelarvuti, sh IPad koolis mõnus abiline.

Samal järeldusel tunduvad olevat ka mu kursusekaaslased 🙂

2. nädal

Read Full Post »

Lugesin läbi esimese nädala materjalid ja lisaks Ingridi kirjeldusi haridustehnoloogi igapäevatööst koolis.

Kuna töötan väikses maakoolis, siis kindlasti erinevad minu ülesanded veid suure linnakooli haridustehnooloogi omast.

 • Kooli IKT alase olukorra analüüsimine ja arengu planeerimine koostöös kooli juhtkonna ja omavalitsuse esindajatega
 • Viib läbi koolitusi õpetajatele, juhtkonnale ja vanematele, vajadusele leiab koolitused väljaspoolt kooli
 • Abistab õpetajaid IKT rakendamisel õppetöös
 • Aitab leida õigeid meetodeid tunni läbiviimiseks arvutiklassis
 • Pakub õpetajatele abi e-õppematerjalide koostamisel ja leidmisel
 • Pakub kolleegidele tuge erinevate IKTd puudutavate probleemide lahenduse leidmisel
 • Pakub tuge õpetajatele ja õpilastele veebipõhiste koostööprojektide läbiviimisel
 • Aitab õpetajaid ja õpilasi erinevate veebipõhiste konkursside, viktoriinide jms leidmisel ning ise läbi viimisel
 • Korraldab IKT vahendite kasutamist koolis
 • Esindab kooli IKT valdkonda puudutavates küsimustes
 • Osaleb erialastes kogukondades
 • Osaleb konverentsidel ja seminaridel ning vahendab neid kolleegidele
 • Täiendab end pidevalt nii pedagoogika kui IKT valdkonnas

Väikses koolis, kus õppealajuhataja on tööl poole kohaga ja tegeleb vaid hädavajaliku paberitööga, on haridustehnoloogil osa õpetajate metoodilisel toetamisel. Lisaks e-õppe organiseerimisele on väga oluline õpetajate, juhtkonna ja kooli töötajate toetamine, koolitamine ja informeerimine, kuidas võiks IKTd rakendada (kooli)töös. Nii on ta abiks kui huvijuht tahab korraldada vabariigi aastapäeval veebipõhist viktoriini või bioloogiaõpetaja soovib korraldada GPSidega matkamängu ja lastevanematele räägib veebiturvalisusest.

Suure tõenäosusega tegeleb ta ka veel lisaks kooli kodulehe haldamisega ja ekooli  administreerimisega.

Read Full Post »

Uus aine

ifi7056 – haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Read Full Post »